گزیده ای از فضایل امام علی (ع) از دیدگاه مفسرین و محدثین اهل سنت

گزیده ای از فضایل امام علی (ع) از دیدگاه مفسرین و محدثین اهل سنت
چکیده: حضرت على(علیه السلام) شخصیتى فرامذهبى است که به مذهب و فرقه اى خاص اختصاص ندارد و این امر ناشى از اخلاق والا و کمال شخصیتى است که در وجود آن حضرت نهفته است; لذا عمده مذاهب و فرق اسلامى ـ از شیعه و اهل سنت ـ نسبت به ایشان ارادت خاصى نشان داده، در منابع حدیثى و کتب مذهبى خود از جایگاه ویژه و فضایل نامبرده بسیار یاد مى کنند.
این مقاله، به قصد آشنایى مختصر خوانندگان بر گوشه اى از این امر، به روش کتابخانه اى، سعى دارد جایگاه و مقام حضرت(علیه السلام) نزد اهل تسنن را با اتکا به منابع مختلف حدیثى، تفسیرى و تاریخى معتبر نشان دهد.
مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول: آیاتى که در شان على(علیه السلام) نازل شده است; بخش دوم: فضایلى که در شان على(علیه السلام) وارد شده است; بخش سوم: امتیازات عملى على(علیه السلام)، یعنى کارهایى که آن امام همام انجام داده اند.
نویسنده: قاسم بستانی، محمد جعفرنژاد
منبع: شیعه شناسی سال هفتم بهار 1388 شماره 25 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: اهل سنت، پیامبر (ص)، علی (ع)، فضایل

شخصیت پیغمبر اکرم (ص) در سخنان امام علی (ع)

شخصیت پیغمبر اکرم (ص) در سخنان امام علی (ع)
———
نویسنده: نعمت الله یوسفیان
منبع: پیام پاییز 1385 شماره 79 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: پیامبر اسلام، سیره نبوی، سیره

سیره ی فقهی امام علی از منظر اهل سنت

سیره ی فقهی امام علی از منظر اهل سنت
———
نویسنده: محمدعلی خیراللهی
منبع: اندیشه تقریب بهار 1388 شماره 18 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: فقه، اهل سنت، سیره،

اصول کلی حاکم بر تولید،از دیدگاه امام علی(ع)

اصول کلی حاکم بر تولید،از دیدگاه امام علی(ع)
چکیده: مطالعه سخنان امام علی در زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه اقتصاد در چارچوب تعریف شده ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیکناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علی در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است.
نویسنده: میثم موسایی
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم زمستان 1383 شماره 16 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: اقتصاد اسلامی، امام علی(ع)، تولید، اقتصاد

معیارهای انتخاب و گزینش از دیدگاه امام علی (ع)

معیارهای انتخاب و گزینش از دیدگاه امام علی (ع)
———
نویسنده: جهانبخش ثواقب
منبع: مسجد سال دوازدهم خرداد و تیر 1382 شماره 68 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: ———

امام علی (ع) و خاندانش در شاهنامه فردوسی و داستانهای حماسی

امام علی (ع) و خاندانش در شاهنامه فردوسی و داستانهای حماسی
———
نویسنده: منصور رستگارفسایی
منبع: ادبستان فرهنگ و هنر خرداد 1373 شماره 54 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: شعر، فردوسی

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
———
نویسنده: محمد اسماعیلی جوشقانی
منبع: بصیرت دانشگاه آزاد سال دهم 1381 شماره 28 و 29 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: ———

سیمای امام علی (ع) در مفردات راغب اصفهانی

سیمای امام علی (ع) در مفردات راغب اصفهانی
چکیده: المفردات فی غریب القرآن اثر راغب اصفهانی شناخته شده ترین نوشتار غریب القرآن از پیشتازی أمیرمؤمنان (ع) در حوزه غریب القرآن نشان دارد و گویای بزرگی مقام آن امام در دیدگان راغب است. او فضایل علی (ع) را یاد کرده، به روایات آن حضرت (ع) استناد می جوید و با احترام ویژه ای از ایشان سخن می گوید. مفردات، حاکی از تشیع نویسنده آن نیست از این رو دانش و دیگر ویژگیهای امام (ع)، وی را به یاد کردن و بهره بردن از سخنان علی (ع) واداشته است .
نویسنده: رضا فرشچیان، ناصر محسنی نیا
منبع: پژوهش های اسلامی سال اول پاییز 1386 شماره 1 (نمایه شده در سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
کلید واژه های مرتبط: غریب القرآن، راغب اصفهانی، المفردات، فضایل