مولود كعبه حضرت امام علي (ع)

نقاش:سعيد گاييني
نقاش:فاطمه نصيري‌فرد
ناشر:
موسسه انتشارات حضور
104 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه 3 -18-8732-964
964-8732-18-3
تاريخ نشر:09/11/84
قيمت پشت جلد :12000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتاب مصور و رنگي، داستان زندگي حضرت علي (ع) از ولادت تا شهادت با استناد به آيات بازگو گرديده، ضمن آن كه در پايان، بخش‌هايي از وصيت‌نامه‌ي ايشان به چاپ رسيده است. مخاطبان كتاب، گروه سني “ج” و “د” هستند.

پدر دوستت دارم

پديدآورنده:
به‌اهتمام:راحله قيداري
به‌اهتمام:مازيار تهراني
زيرنظر:علي صاحبي
نقاش:مريم انصاري
ناشر:
ادب و دانش
12 صفحه – خشتي (شوميز) – چاپ 10 – 2000 نسخه 1 -9-92363-964-978
978-964-92363-9-1
تاريخ نشر:03/11/90
قيمت پشت جلد :7000 ريال
كد ديويي:306.8742
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

دومين آفتاب: مجموعه‌اي از داستان، شعر و سرگرمي در ارتباط با حضرت اميرالمومنين امام علي (ع)

ناشر:
براق
26 صفحه – رحلي (شوميز) – چاپ 1 – 15000 نسخه 1 -408-192-964-978
978-964-192-408-1
تاريخ نشر:29/09/90
قيمت پشت جلد :20000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

خم و ساقي: همنفس با گام‌هاي علي (ع)

ناشر:
مهدي‌يار
248 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه 2 -63-7643-964
964-7643-63-2
تاريخ نشر:02/11/84
قيمت پشت جلد :12000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
در اين مجموعه پاره‌اي از حوادث صدر اسلام، و وقايع پس از رحلت پيامبر (ص) به نظم بازگو شده است. كتاب پس از حمد و ستايش پروردگار با مولود كعبه و با اين ابيات آغاز مي‌شود: چنين گفته فصول المهمه/ كتابي معتبر از اهل سنه/… بزد كف بر حرير كعبه‌ نور/ كه من آبستنم بر آتش طور/…. بيا داخل كه كعبه غرق نورست/ محمد منتظر عصر ظهور است/…

از مولود كعبه، امام علي (ع) برام بگو

تصويرگر:مهشيد شادمهر
ناشر:
قيوم
8 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه 3 -114-210-600-978
978-600-210-114-3
تاريخ نشر:04/12/92
قيمت پشت جلد :5000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

امام علي (ع)

تصويرگر:مرجان نيك‌جاه
ناشر: سايه‌گستر
16 صفحه – خشتي (شوميز) – چاپ 4 – 10000 نسخه 4 -017-502-964
964-502-017-4
تاريخ نشر:18/03/90
قيمت پشت جلد :6000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قزوين – قزوين

امام علي (ع)

تصويرگر:ليلا باباخاني
ناشر:
گوهر انديشه
12 صفحه – خشتي (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه
978-600-5878-93-6
تاريخ نشر:16/03/91
قيمت پشت جلد :10000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
کتاب مصوّر حاضر، داستاني از مجموعة «14 مظلوم، 14 معصوم» است که به نثري روان و ساده و براي گروه‌‌هاي سنّي (ب) و (ج) تدوين شده است. هدف از نگارش اين کتاب، آشنايي با زندگي اميرالمؤمنان، «حضرت علي (ع)» است. قابل ذکر است که در ابتداي کتاب شناسنامة مختصري از آن حضرت درج شده است. در اين داستان آمده است: خانة خدا شکافته مي‌شود و «فاطمه بنت اسد» وارد خانة خدا مي‌شود تا پنجمين فرزندش را به دنيا آورد و اين‌گونه «حضرت علي (ع)» متولّد مي‌شود. «حضرت علي (ع)» از همان دوران کودکي با «حضرت محمد (ص)» همنشين و با آموزش‌هاي ايشان پرورش مي‌يابد. او اوّلين کسي بود که به حضرت محمد(ص) پيوست و برادر و جانشين ايشان شد. حضرت علي(ع) در ماجراي دسيسة کفار در قتل پيامبر(ص)، جان ايشان را نجات داد و در بستر پيامبر(ص) خوابيد. نگارنده در ادامة داستان، ازدواج حضرت علي(ع) با «حضرت فاطمه(س)»، شرکت در جنگ‌هاي «خندق» و «صفين» و … و شهادت آن حضرت را شرح داده است.

آشنايي با امام علي (ع)

ناشر:
براق
24 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 4 – 5000 نسخه 2 -229-192-964-978
978-964-192-229-2
تاريخ نشر:31/01/90
قيمت پشت جلد :8000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم