نور ولايت در قرآن

ناشر: حديث نينوا
112 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه 1 -04-8964-964
964-8964-04-1
تاريخ نشر:27/04/85
قيمت پشت جلد :7500 ريال
كد ديويي:297.159
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
نگارنده در اين كتاب، آيات مربوط به ولايت حضرت علي (ع) را، پس از ترجمه، تحليل كرده است. موضوع پاره‌اي از آن‌ها بدين‌قرار است: ايمان‌آورندگان واقعي، پيروي كردن از خدا و رسولش، دوري از پليدي، معامله‌ي جان با خشنودي خدا، مقايسه‌ي عمل خير با ايمان به خدا، و پيش‌گامان در اطاعت خداوند.

قرآن و امامت اهل بيت (ع): تبيين و تحليل ديدگاه مفسران شيعه و اهل سنت

ويراستار:محمد سنايي
ناشر: مهر اميرالمومنين (ع)
472 صفحه – وزيري (سلفون) – چاپ 1 – 2000 نسخه 1 -078-159-964-978
978-964-159-078-1
تاريخ نشر:14/06/88
قيمت پشت جلد :70000 ريال
كد ديويي:297.159
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
شرح و تفسير شش آيه «قرآن كريم» درباره «امامت اهل‏بيت (ع)» است. هر يك از اين آيات، موضوع فصلي از كتاب قرار گرفته كه بعد از طرح آيه مربوطه و بحث درباره اسباب نزول آن نظرات مفسران شيعي درباره آيه و دلالت آن بر امامت اهل‏بيت در آن فصل مورد بررسي قرار مي‏گيرد. همچنين نظرات اهل‏سنت در تفسير هر يك از آيات مطرح شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. نويسنده در آغاز، كلياتي در عقايد شيعه اماميه و تعريف مفاهيم اساسي بيان كرده است.

ولايت در قرآن كريم

ناشر: شهريار
304 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 2 – 7000 نسخه 8 -16-5934-964
964-5934-16-8
تاريخ نشر:09/12/79
قيمت پشت جلد :7800 ريال
كد ديويي:297.159
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

امامت صالحان (اميرالمومنين و اهل بيت (ع) در قرآن و حديث)

ناشر:

شركت چاپ و نشر بين‌الملل
296 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 2- 3000 نسخه 5 -39-7126-964
964-7126-39-5
تاريخ نشر:14/08/82
قيمت پشت جلد :14000 ريال
كد ديويي:297.159
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

آيه ولايت: پندارها و پاسخها

ناشر: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
60 صفحه – پالتويي (شوميز) – چاپ 2 – 1000 نسخه 8 -64-7673-964-978
978-964-7673-64-8
تاريخ نشر:28/06/88
قيمت پشت جلد :6000 ريال
كد ديويي:297.18
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:خراسان رضوي – مشهد

خاندان پاك (موضوع: اهل‌بيت، اطاعت، ولايت، خويشاوندي)

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
94 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 15000 نسخه 7 -665-391-964-978
978-964-391-665-7
تاريخ نشر:13/10/90
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.95
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
موضوع کتاب حاضر، مباحثي دربارة اهل بيت، لزوم اطاعت در اسلام، مفهوم ولايت و توضيحاتي دربارة خويشاوندي است. اين کتاب که از مجموعه کتاب‌هاي «آسمان چه مي‌گويد» است، با زباني ساده و روان، مفاهيم قرآن کريم را به صورت موضوعي براي نوجوانان شرح مي‌دهد. مطالب اين مجلّد در قالب داستان‌هاي تاريخي، رويدادهاي صدر اسلام و خاندان پيامبر را شرح مي‌دهد و اهل‌بيت را معرفي مي‌نمايد. در لابه‌لاي مباحث، نکات اخلاقي و آموزنده دربارة لزوم توجّه به مسألة ولايت و جايگاه اهل‌بيت در کامل شدن دين ذکر شده است. اين مجموعه با هدف آشنايي نوجوانان با تعاليم وحي تدوين شده است.

آيه الولايه

ناشر:

حقائق
96 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه 8 -24-5348-600-978
978-600-5348-24-8
تاريخ نشر:11/02/89
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.18
زبان كتاب:عربی
محل نشر:قم – قم