هفتاد بند: مناجات استغفار اميرالمومنين (ع) در سحرگاهان

زيرنظر:محمد انصاري
ناشر: شمس طيار
64 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه 5 -3-91186-964-978
978-964-91186-3-5
تاريخ نشر:26/06/90
قيمت پشت جلد :7000 ريال
كد ديويي:297.772
زبان كتاب:عربی/فارسی
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
در اين نوشتار متن استغفاري را که اميرالمومنين علي(ع) به کميل بن زياد يکي از شاگردان و اصحاب خود تعليم نموده است، درج شده و مفاد اين استغفار به صورت اجمالي شرح و ترجمه گرديده است. هدف از درج اين دعا در اين نوشتار تشويق خوانندگان به استغفار مداوم و دعا عنوان شده است. اين دعا و استغفار نيز علاوه بر آمرزش گناهان براي افزايش و وسعت رزق و رفع گرفتاري‌هاي دنيوي نيز بسيار موثر دانسته شده و طبق سفارش اميرالمومنين مومن بايد همواره استغفار کند.

شرح دعاي صباح اميرالمومنين علي (ع)

مقدمه:موسي‌الرضا امين‌زارعين
زيرنظر:محمود فاضل
ناشر: عابد
152 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 7 -260-364-964
تاريخ نشر:28/02/82
قيمت پشت جلد :9000 ريال
كد ديويي:297.774
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
نوشتار حاضر شرحي است بر دعاي “صباح اميرالمومنين علي (ع) “نوشته “نجفي قوچاني .”اين دعا متضمن نكته‌هاي عرفاني، و راز و نياز با حق است .در شرح اين دعا نيز به جنبه‌هاي عرفاني آن توجه شده ضمن آن كه متن عربي دعا و ترجمه فارسي آن نيز درج گرديده است .

شرح دعاي حكمي و عرفاني دعاي عدليه منسوب به اميرالمومنين علي‌بن‌ابي‌طالب (ع)

مقدمه:اكبر قهرماني
ناشر: دفتر انتشارات ‌انصاري
368 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 3 -41-6925-964
تاريخ نشر:30/08/83
قيمت پشت جلد :30000 ريال
كد ديويي:297.774
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر شرحي است بر دعاي “عديله” امام علي (ع) كه مضمون آن درباره فلسفه اسلامي، عرفان نظري، اخلاق، انسان‌شناسي و انسان‌سازي است. نگارنده در شرح دعا به آيات قرآني و برخي اشعار كه نزديك به مضمون دعا هستند اشاره مي‌كند.

دعاي صباح حضرت اميرالمومنين علي (ع) بخط ام سلمه دختر فتحعلي شاه قاجار

پديدآورنده:
مترجم:محمدهادي زاهدي
ناشر: شنگرف
كتابخانه و موزه ملي ملك
64 صفحه – رقعي (گالينگور) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 1 -9-95814-964-978
تاريخ نشر:09/08/88
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.772
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
نسخة حاضر، به خط نسخ خفي و به صورت رنگه‌نويسي توسط يكي از نادره بانوهاي هنرمند دورة قاجار، «ام سلمه» دختر فتحعلي‌شاه و به فرمان «محمدتقي ميرزا» نوشته شده است. نسخة مذكور داراي دو صفحه تذهيب‌شده با نقش‌هاي خفايي نوشتة ترنج و نيم‌ترنج مي‌باشد و به شمارة هفتاد در گنجينة نفايس و مخطوطات كتابخانه و موزة ملي «ملك» نگهداري مي‌شود. اين كتاب دعاي صباح اميرالمومنين (ع) و چند ادعيه در طب رزق و اداي دين و همچنين تعقيبات نماز صبح را دربردارد. در پايان كتاب، ترجمة فارسي دعاي صباح به همراه برگردان عربي و انگليسي مقدمه به چاپ رسيده است.