غدير

ناشر: بنياد بعثت، واحد كودكان و نوجوانان
24 صفحه – خشتي – چاپ 5 – 5000 نسخه
تاريخ نشر:01/01/67
قيمت پشت جلد :200 ريال
كد ديويي:297.452
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

پيام غدير

ويراستار:محمدكاظم بهنيا
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
90 صفحه – پالتويي (شوميز) – چاپ 11 – 2000 نسخه
شابک: 1 -050-476-964-978
978-964-476-050-1
تاريخ نشر:30/10/87
قيمت پشت جلد :6700 ريال
كد ديويي:297.452
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

غدير از ديدگاه حضرت علي (ع)

ناشر: مسجد چهارده معصوم (ع)، واحد فرهنگي
16 صفحه – وزيري – چاپ 1 – 2000 نسخه
تاريخ نشر:01/01/63
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.452
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

ارمغان غدير: ظهور ولايت در غدير

ناشر: مقدم
208 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 3 –
شابک: 5 -00-6164-964
تاريخ نشر:17/01/77
قيمت پشت جلد :2600 ريال
كد ديويي:297.452
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
نگارنده در كتاب درباره‌ي چند و چون واقعه‌ي غدير، بحث كرده و اقوال مربوط به آن را، همراه با حكايات و اشعاري چند مطرح نموده است.

امام‌شناسي

ناشر: علامه طباطبايي
392 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه
تاريخ نشر:04/04/84
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.45
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:خراسان رضوي – مشهد

معرفي مختصر كتاب:
اثر حاضر چهاردهمين مجلد از مجموعه كتب “امام شناسي “است كه در آن مباحثي فلسفي، روايي، تفسيري، تاريخي و اجتماعي در رابطه با موضوعات زير نگاشته شده‌است . لزوم و اهميت كتابت حديث در آيات قرآن كريم و روايات ديني، سير حديث در شيعه و كتابت و تدوين آن از زمان پيامبر(ص)، منع خلفا از نقل و كتابت حديث پيامبراكرم(ص) اصول و قواعد علم جفر و نقد كلام مغنيه و امثال آن در كيفيت علم غيبت امامان، تبيين ديدگاه‌هاي برخي از علما و صاحبنظران درباره عدم تحريف قرآن كريم و …

آزادي از ديدگاه اميرالمومنين (ع)

ناشر: سامان دانش
192 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 0 -01-7765-964
تاريخ نشر:10/08/82
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
در نوشتار حاضر، با استناد به سخنان حضرت علي (ع)، جنبه‌هاي مختلف آزادي بيان تجزيه و تحليل شده است .عناوين مباحث كتاب عبارت‌اند از :آزادي در ساحت فلسفه و كلام ;آزادي در ساحت عرفان ;آزادي در ساحت اخلاق ;آزادي در ساحت فرد و اجتماع ;آزادي در ساحت سياسي ;آزادي در ساحت قلم و بيان ;آزادي در ساحت فكر و انديشه و عقيده ;آزادي در ساحت رفتار فردي .

پيام غدير

ناشر: همشهري
32 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 1 – 400 نسخه 4 -42-2924-964-978
978-964-2924-42-4
تاريخ نشر:26/10/86
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.452
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

فرهنگ غدير

ناشر: معروف
654 صفحه – وزيري (سلفون) – چاپ 6 – 3000 نسخه 0 -07-8275-964-978
978-964-8275-07-0
تاريخ نشر:01/10/87
قيمت پشت جلد :70000 ريال
كد ديويي:297.45
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم