رسائل في الامامه: سبع رسائل في امامه اميرالمومنين و ابنائه المعصومين (ع) لجمع من علماء الزيديه

ناشر:

شمس الضحي
300 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 1500 نسخه 9 -0-95245-964
964-95245-0-9
تاريخ نشر:12/12/83
قيمت پشت جلد :20000 ريال
كد ديويي:297.45
زبان كتاب:عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
اين مجموعه كه به زبان عربي نوشته شده، هفت رساله از هفت تن از علماي شيعه‌ي زيديه درباره‌ي امامت اميرالمومنين و فرزندانش است كه عبارت‌اند از: تثبيت الاماقه، انسان العيون، تثبيت الوصيه، رساله في الرد علي ابن تيميه، الكواكب الدريه في النصوص علي امامه خير البريه، و فصل في مديح النبي (ص) رساله‌ي اخير شامل ابياتي در وصف پيامبر (ص) از شاعران مختلف است).

دعاي صباح اميرالمومنين (ع)

خطاط:محمدشفيع‌بن‌محمدعلي تبريزي
ناشر: سبكباران
28 صفحه – وزيري (سلفون) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 2 -0-93469-964
تاريخ نشر:17/11/80
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.772
زبان كتاب:عربی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتاب “دعاي صباح اميرالمومنين (ع) “با خط “محمد شفيع تبريزي “از خوشنويسان بنامه تبريز قرن سيزدهم ميلادي به طبع رسيده است .تذهيب اين دفتر برگرفته از صفحه آغازين كتاب جامي مربوط به دوره تيموري است، همچنين آستر و بدرقه آن، كار لطفعلي صورتگر نقاش مشهور اواخر دوره زنديه است . تابلوي روي جلد نيز كار يكي از نقاشان دوره صفويه است .

گلچيني از سخنان اميرالمومنين علي (ع)

ناشر: آرمان تدبير
186 صفحه – جيبي (شوميز) – چاپ 1 – 4000 نسخه
شابک: 6 -1-90206-964
تاريخ نشر:30/07/80
قيمت پشت جلد :4000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر، سومين جلد از مجموعه گلچين است كه طي آن 1041حديث و روايت از امام علي (ع) به طبع رسيده است .ذيل هر حديث، ترجمه فارسي، شماره مدخل، و شرح كوتاهي از آن درج گرديده است .كتاب براساس موضوع احاديث نظام يافته است

پيش‌گوييهاي اميرالمومنين علي (ع) از فتنه‌ها و حوادث: برگرفته از نهج‌البلاغه و كتاب‌هاي معتبر تاريخي

ناشر: موسسه‌ فرهنگي ‌هنري ‌مهر تابان
482 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 0 -39-8269-964-978
تاريخ نشر:22/10/89
قيمت پشت جلد :123000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
امام علي (ع) اكثر حوادث مهمي را كه در دنياي اسلام به خصوص براي ملت شيعه رخ خواهد داد فرموده است. خبر امام (ع) از ظهور قرمطيان و صاحب‌الزنج و حملة مغول و حكومت علويان طبرستان و خلافت فاطميان مصر و ديلميان و حتي خبر آن حضرت از امام خميني (ره) و يارانش درخور اهميت و از معجزات اميرالمومنين علي (ع) به حساب مي‌آيد. اين پيش‌گويي‌ها بخشي از معجزات اميرالمومنين (ع) بود. از اين رو بسياري از مردم به خصوص آن‌هايي كه منزلت امام (ع) را در زمان حياتش نشناخته بودند، بعدها افسوس مي‌خوردند كه چرا نتوانسته‌اند از وجود آن حضرت بهرة بيشتري ببرند. كتاب حاضر مشتمل بر ذكر پيش‌گويي‌هاي حضرت علي (ع) است كه با استناد به كتبي چون شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد همراه با واژه‌نامه‌اي در پايان تدوين شده است.

خصايص الرسول الاكرم (ص) من كلام اميرالمومنين (ع)

ناشر: بوذرجمهر حكيم
12 صفحه – 1/2 جيبي (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 2 -4-96088-964
تاريخ نشر:26/02/86
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:297.93
زبان كتاب:عربی/فارسی
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
مولف در اين كتابچه ابتدا خطبه‌اي به زبان عربي با عنوان “خصائص الرسول الاكرم (ص)” نقل مي‌كند. كه دربردارنده ي شهادت به رسالت پيامبر اكرم (ص) و مدح و ثناي او از زبان حضرت علي (ع) است. سپس احاديثي از رسول اكرم (ص) را ـ بدون شرح و توضيح و ترجمه ـ روايت مي‌كند. بعضي از اين احاديث بدين‌قرارند: آفه الجمال، الخيلاء و آفه الحديث، الكذب و آفه العلم، النسيان، (آفت زيبايي، غرور و آفت سخن، دروغ و آفت علم، فراموشي است).

سري از اسرار: حديث معرفت اميرالمومنين (ع) به نورانيت و روايت عنوان بصري

ناشر: هنارس
80 صفحه – 1/2 جيبي (شوميز) – چاپ 2(فهرست تمام چاپ ها ) – 5000 نسخه
شابک: 3 -9-95069-964
تاريخ نشر:19/10/84
قيمت پشت جلد :2000 ريال
كد ديويي:297.21
زبان كتاب:فارسی/عربی
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب: