نهج‌البلاغه

نويسنده:محمدبن‌حسين شريف‌الرضي
مترجم:عبدالمحمد آيتي
مصحح:محمدعلي مجدفقيهي
ناشر:

دفتر نشر فرهنگ اسلامي
بنياد نهج‌البلاغه
1070 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 7 – 5000 نسخه 1 -598-430-964
964-430-598-1
تاريخ نشر:08/05/79
قيمت پشت جلد :40000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

متن كامل عربي فارسي نهج‌البلاغه: سخنان علي عليه‌السلام

مترجم:ذبيح‌الله منصوري
ويراستار:پژمان خوانساري
ناشر: نقش انديش
1532 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 1 – 5000 نسخه 7 -6-90167-964
964-90167-6-7
تاريخ نشر:29/06/79
قيمت پشت جلد :55000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

نهج‌البلاغه: للامام اميرالمومنين ابي الحسن علي بن ابيطالب

مترجم:نبي‌الدين اوليايي
ويراستار:زبيده جهانگيري
ناشر:

زرين
806 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 6 – 7000 نسخه 6 -116-407-964
964-407-116-6
تاريخ نشر:15/06/79
قيمت پشت جلد :35000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:عربی/فارسی
محل نشر:تهران – تهران

نهج‌البلاغه

مترجم:سيدجعفر شهيدي
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
624 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 17 – 10000 نسخه 2 -061-445-964
964-445-061-2
تاريخ نشر:02/06/79
قيمت پشت جلد :35000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

متن كامل نهج‌البلاغه

گردآورنده:محمدبن‌حسين شريف‌الرضي
مترجم:محمد بهشتي
مصحح:صبحي صالح
ناشر: شهريور تابان
472 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 4 – 5500 نسخه
964-437-033-3
تاريخ نشر:22/04/79
قيمت پشت جلد :25000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

نهج‌البلاغه

مترجم:محمد دشتي
ناشر:

تهذيب
960 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 1 – 6000 نسخه 8 -5-92381-964
964-92381-5-8
تاريخ نشر:03/12/79
قيمت پشت جلد :22000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:عربی/فارسی
محل نشر:قم – قم

شرح ديوان منسوب به اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع)

مقدمه:حسن رحماني
مقدمه:سيدابراهيم اشك‌شيرين
ناشر: مركز نشر ميراث مكتوب، ميراث مكتوب
940 صفحه – وزيري (گالينگور) – چاپ 1 – 2000 نسخه 964-6781-39-X
964-6781-39-X
تاريخ نشر:22/04/79
قيمت پشت جلد :40000 ريال
كد ديويي:892.711
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
قاضي ميرحسين ميبدي ملقب به كمال‌الدين (وفات 789ه‌) شرحي از ديوان منسوب به امام علي (ع) فراهم آورده كه اينك تصحيحي از آن با مقابله نسخ متعدد به چاپ رسيده است .مصحح در مقدمه كتاب از احوال و آثار قاضي ميرحسين ميبدي سخن مي‌گويد . سپس نسخه‌هاي مورد استفاده در تصحيح اين اثر را معرفي مي‌كند و در پي آن نمونه‌هايي از آن نسخه‌ها را به طبع مي‌رساند، سپس متن اصلي كتاب را با ذكر نسخه بدل در پاورقي فراهم مي‌آورد .يادآور مي‌شود اشعار حاضر كه به زبان عربي بوده با شرح مفردات و معاني ابيات، همچنين با ذكر اشعار مشابه فارسي تدوين يافته است .

گردآورندگان سخنان امام اميرالمومنين (ع) قبل از علامه شريف رضي مولف نهج‌البلاغه

ناشر: بنياد نهج‌البلاغه
48 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 6 -86-6348-964
تاريخ نشر:17/11/80
قيمت پشت جلد :1000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
مجموعه حاضر به معرفي 70تن از ياران و پيروان امام علي (ع) اختصاص دارد كه به جمع‌آوري خطابه‌ها و سخنان آن حضرت اهتمام داشته‌اند .از جمله اين افراد عبارت‌اند از :ابراهيم بن سليمان، اسماعيل بن مهران، لوط بن يحيي، هشام بن محمد، محمد بن حسن صفار، علي بن حسين مسعودي، محمد بن جرير طبري و احمد بن يحيي .

تفسير قرآن ناطق (ديدگاههاي تفسيري اميرالمومنين امام علي (ع) در نهج‌البلاغه)

ويراستار:محسن رحيمي
ناشر: آترين
456 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 4 -4-92713-600-978
تاريخ نشر:17/02/92
قيمت پشت جلد :100000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:خراسان رضوي – مشهد

معرفي مختصر كتاب:
کتاب حاضر، دربردارندة سخنان اميرالمؤمنين علي(ع) در نهج‌البلاغه، دربارة قرآن و جنبه‌هاي تفسيري آن است. به يقين، پس از پيامبر اکرم(ص) آشناترين فرد به مفاهيم بلند قرآن، امام علي(ع) است، و پژوهش پيرامون ديدگاه‌هاي تفسيري ايشان ضروري است. نگارنده در اين اثر، سخنان حضرت را به تفکيک سوره‌هاي قرآن جمع‌آوري کرده و در بخش نخست نيز آن بخش از سخنان ايشان که دربارة قرآن و ارزش آن بوده را درج کرده است. از ويژگي‌هاي شاخص اين اثر، ذکر جداگانة سخنان حضرت دربارة هر سوره است.

پيام امام اميرالمومنين (ع): شرح تازه و جامعي بر نهج‌البلاغه

نويسنده:محمدجواد امامي
نويسنده:محمدرضا آشتياني
نويسنده:محمدجواد ارسطا
نويسنده:سعيد داودي
نويسنده:احمد قدسي
ناشر: مدرسه الامام علي بن ابي‌طالب (ع)
496 صفحه – جلد 10(فهرست تمام مجلدات ) – وزيري (گالينگور) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 1 -087-533-964-978
978-964-533-087-1
تاريخ نشر:24/08/89
قيمت پشت جلد :60000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم
صفخات اوليه كتاب

معرفي مختصر كتاب: