امام علي (ع) و مسائل سياسي

ناشر:
نشر موسسه ‌تحقيقاتي ‌اميرالمومنين‌ (ع)
400 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه 3 -23-6422-964
964-6422-23-3
تاريخ نشر:08/12/79
قيمت پشت جلد :15000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

امام علي (ع) و مسائل اطلاعاتي، امنيتي

ويراستار:نورالدين قديمي
ناشر:
سازمان تحقيقات خودكفايي نيروي مقاومت بسيج
118 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه 9 -18-6462-964
964-6462-18-9
تاريخ نشر:08/11/80
قيمت پشت جلد :6000 ريال
كد ديويي:297.95
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتاب برخي مسائل اطلاعاتي و امنيتي از منظر امام علي (ع) بازگو مي‌شود .براي اين منظور، نخست از ضرورت و اهميت اطلاعات و حفاظت از آن سخن مي‌رود، سپس به كاربردهاي اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف اشاره مي‌شود . كتاب با مطالبي در باب ضرورت نظارت بر كارگزاران دولت، نويسندگان و منشيان، خويشاوندان رهبري، و ماموران مالياتي به پايان مي‌رسد .

الگوهاي رفتاري امام علي (ع): امام علي (ع) و مسايل سياسي

ناشر:
نشر موسسه ‌تحقيقاتي ‌اميرالمومنين‌ (ع)
400 صفحه – جلد 2- رقعي (شوميز) – چاپ 3 – 2000 نسخه 3 -22-6422-964-978
978-964-6422-22-3
تاريخ نشر:01/06/88
قيمت پشت جلد :30000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:عربی/فارسی
محل نشر:قم – قم

زندگاني سياسي امام علي اميرالمومنين عليه‌السلام: پژوهشي از ديدگاه نهج‌البلاغه

ناشر:
نشررامين
288 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 5000 نسخه 2 -07-6523-964
964-6523-07-2
تاريخ نشر:16/03/77
قيمت پشت جلد :8000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
نويسنده در اين كتاب، مباحث از نهج‌البلاغه برگزيده و به شرح و توضيح آن پرداخته است .از جمله اين موضوعات عبارت‌اند از :غوغاي جانشيني پيامبر (ص)، گزينش ابوبكر به خلافت، علي و خلافت انتصابي و قانون و عدالت علي (ع) در بصره.

امام علي (ع) و مسائل حقوقي

ناشر:
نشر موسسه ‌تحقيقاتي ‌اميرالمومنين‌ (ع)
268 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه 6 -30-6422-964
964-6422-30-6
تاريخ نشر:09/12/79
قيمت پشت جلد :10000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

شرح عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر

ناشر: باقيات
254 صفحه – وزيري (سلفون) – چاپ 1 – 1000 نسخه
شابک: 7 -029-213-600-978
تاريخ نشر:17/12/90
قيمت پشت جلد :70000 ريال
كد ديويي:297.9515
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

معرفي مختصر كتاب:
مروري بر سيره اخلاقي، اجتماعي و سياسي امام علي(ع)، فضايل ايشان و شرح نامه آن امام به مالک اشتر درباره ابعاد مختلف حکومت‌داري است. در کتاب حاضر ابتدا گوشه‌هايي از صفات عاليه انساني امام علي مانند: علم، حلم، شجاعت، قناعت، زهد، عبادت، عفو و گذشت، جهاد، فداکاري، ايثار، اخلاص، تدبير، سياست، فصاحت، بلاغت، قضاوت و ويژگي‌هاي فردي و اجتماعي ايشان توصيف شده سپس ماجراي نوشتن عهدنامه مالک اشتر بيان گرديده است. آنگاه نگارنده به شرح مفاد اين عهدنامه پرداخته و توصيه‌هاي اميرالمومنين علي به مالک اشتر استاندار مصر مبني بر مهرباني کردن به مردم و ترحم کردن به آنان، چشم‌پوشي از خطاياي مردم، انصاف با خلق خدا، مسووليت‌پذيري انتخاب وزيران و کارگزاران، ميانه‌روي در همه امور، مشورت کردن با زيردستان، توجه به حقوق مالي رعيت، توجه به امور لشگريان، رفتار عادلانه با خلق خدا، داوري و قضاوت صحيح، قاطعيت در امور، توجه به مستمندان و رسيدگي به نيازهاي آنان، پرهيز از فاميل‌گرايي در حکومت، پذيرش صلح شرافتمندانه، پرهيز از خونريزي به ناحق و ساير توصيه‌هاي آن امام به حاکمان سياسي مورد شرح و بررسي قرار گرفته است.

فضيلت‌هاي مخصوص حضرت علي (ع)

ناشر:
عابد
32 صفحه – پالتويي (شوميز) – چاپ 1 – 10000 نسخه 5 -81-7077-964
964-7077-81-5
تاريخ نشر:08/08/79
قيمت پشت جلد :1200 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران – تهران

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتاب روابط متقابل بين مردم و كارگزاران حكومت در دو بخش كلي به اختصار بازگو شده است .بخش نخست شرح روابط و وظايفي است كه كارگزاران نسبت به مردم دارند و بخش دوم نيز شامل روابط و وظايف و مسئوليت‌هايي است كه مردم در قبال حكومت دارند .

امام علي (ع) و مباحث اعتقادي

ناشر:
موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين (ع)
408 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 2 – 3000 نسخه 2 -29-6422-964
964-6422-29-2
تاريخ نشر:19/12/81
قيمت پشت جلد :15000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم

امام علي (ع) و نظارت مردمي (امر به معروف و نهي از منكر)

ناشر:
نشر موسسه ‌تحقيقاتي ‌اميرالمومنين‌ (ع)
336 صفحه – رقعي (شوميز) – چاپ 2 – 3000 نسخه 4 -31-6422-964
964-6422-31-4
تاريخ نشر:21/11/81
قيمت پشت جلد :10000 ريال
كد ديويي:297.951
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قم – قم